Pungpinans odlingslotter


Leave a comment

Vi får lov att ha tunnel på lotten!

Som vi nämnde på årsmötet är odlingstunnlar nu tillåtna på prov i Skarpnäcks stadsdel. Dock gäller ett antal regler för detta. Läs igenom dessa och framförallt, kom ihåg att ni måste prata med era grannar och kontakta styrelsen innan ni sätter upp en tunnel.
Tillståndet gäller bara växthustunnlar som är tillverkade för just detta ändamål, inga andra strukturer. Vi vet att det är svårt att hitta en tunnel som bara är 190 cm hög, men då får man försöka gräva ner den lite.
Det här är vad vi har att förhålla oss till. Se till att uppfylla kraven annars blir vi av med tillståndet lika fort som man hinner säga tunnel!
”-På odlingslott får uppföras fabrikstillverkad odlingstunnel med rör av aluminium som täcks av plast godkänd för odling, plasten skall företrädesvis vara vit/transparent
-Uppförande av tunnel ska ske i samråd med styrelsen som måste godkänna placering och storlek.
-Tunneln får ej uppföras så att den skuggar grannars lott.
-Tunneln får ej uppföras så att den blockerar siktlinjer, utsiktspunkter eller insyn till lotten.
-Maximal storlek på tunneln får vara 10% av lottens yta men som mest 8 kvadratmeter.
-Maximal höjd på tunneln får vara 190 cm.
-Tunneln får endast användas till odling.”

Advertisements


Leave a comment

Kallelse till Pungpinans fritidsträdgårdars årsmöte

Styrelsen hälsar dig välkommen till vårt årsmöte som kommer att hållas lördagen den 17 mars, klockan 11.00 – 13.00.

Plats: gårdshuset på Drakflygargatan, Skarpnäck. Grind till gården finns till höger om port nummer 3 (om du står med näsan mot sportfältet och våra lotter). http://kartor.eniro.se/m/nxvq1 Går du vilse kan du ringa 0763056082.

Motioner till årsmötet måste vara styrelsen tillhanda senast den 17 februari. Det går bra att mejla in motioner till pungpinansfritidstradgardar@gmail.com eller skicka dem med vanlig post till Pungpinans fritidsträdgårdar, c/o Jassey, Bergsrådsvägen 86, 128 42 Bagarmossen.

Varmt välkommen!

 


Leave a comment

Koloniträdgårdsförbundets cirkulär

Varsågoda – Koloniträdgårdsförbundets cirkulär nr 4 med en hel del intressant läsning, bl.a. kalendarium med datum över nästa års aktiviteter, utställningar mm.

Cirkulär 4 dec_2017

Den viktigaste nyheten finns på sidan 2 – svart på vitt att Pungpinan nu är miljödiplomerad!

Vi önskar er alla en fin Jul och ett riktigt Gott Nytt Odlingsår!

Styrelsen