Pungpinans odlingslotter


Leave a comment

Koloniträdgårdsförbundets cirkulär

Varsågoda – Koloniträdgårdsförbundets cirkulär nr 4 med en hel del intressant läsning, bl.a. kalendarium med datum över nästa års aktiviteter, utställningar mm.

Cirkulär 4 dec_2017

Den viktigaste nyheten finns på sidan 2 – svart på vitt att Pungpinan nu är miljödiplomerad!

Vi önskar er alla en fin Jul och ett riktigt Gott Nytt Odlingsår!

Styrelsen


Leave a comment

BIG NEWS – VI ÄR MILJÖDIPLOMERADE!

Katja har idag 8 DEC 2017 vandrat runt på vårt område med Ulf Nilsson från Koloniförbundet för en sista inspektion innan beslut om miljödiplomering.
Vi har nämligen äntligen lyckats få ordning på alla krav och det sista, och nästan viktigaste, var att vi komposterar på våra lotter. Hur komposten ser ut har inte så stor betydelse, det viktiga är att man återför det organiska materialet i ett kretslopp.
Ulf godkände oss, han tyckte det var fint att vi låter gammalt växtmaterial ligga kvar i högar, de erbjuder ju vinterskydd för många insekter som nyckelpigor och spindlar och att det vajade många fröställningar med mat till fåglar.
Det här miljödiplomet är något som vi alla gemensamt har bidragit till just genom att kompostera och vara lagom skräpiga kretsloppsodlare. Pungpinekomposter var det namn Katja gav våra högar i lite olika stadier av nedbrytning.

Allt det som gäller för miljödiplomeringen finns att läsa i våra ordningsföreskrifter här:

Ett stort grattis till oss själva!