Pungpinans odlingslotter


Leave a comment

Pungpinans trädgårdsmarknad 27 maj klockan 11.00 – 14.00

Den 27 maj kan alla som har ett överskott av plantor mm sälja detta på en gemensam marknad uppe vid B-husets bollplan.

Exempel på vad man kan sälja:

  • plantor man dragit upp (grönsaker, blommor)
  • sticklingar från krukväxter hemma
  • perenner/buskar man delat på eller vill bli av med
  • gamla redskap eller krukor
  • hantverk
  • fröer

Vi tänkte att det kan vara fint om man sätter ihop allt tillsammans på långbord av lastpallar men skriver lapp med pris och swishnummer på plantan man säljer. Och har man inte swish själv ordnar det sig ändå, vi bör ju kunna ta emot kontanter också.

Pris bestämmer var och en själv. Alla får sälja. Tillsammans borde vi kunna få ihop ett rejält bord.

Café

En av våra medlemmar har anmält intresse att köra café för en dag

Arbetsgrupp

Alla som vill vara med i den informella arbetsgruppen är mer än välkomna, vi kommer att diskutera via Facebook och sedan träffas vi under och efter städdagen för att stämma av läget.

Vi som hjälps åt att ansvara för denna dag kommer tillsammans:

  • ordna fram bord för försäljning och fika, går det att snickra något av våra lastpallar?
  • göra någon slags infolapp och hjälpas åt att sätta upp dessa i närområdet

–  kanske göra lite vimplar eller en flagga att sätta upp vid våra entréer den dagen

– se till att allt plocka fram och städa efteråt

– ordna växelkassa ifall någon vill betala med kontanter

  • ta fram en infotext om Pungpinan och hur man blir medlem som kan sättas upp på anslagstavlan
  • ordna FB-event

Om det regnar vet vi inte riktigt hur vi ska göra – finns det någon som har stort partytält som är lätt att sätta upp? Vi får hålla koll på väderleksprognosen. Alternativt skriva att om det blir hällregn ställer vi in.

Du som vill sälja något

Man behöver inte vara med och fixa med förberedelserna för att få lov att sälja, men däremot är det bra om man är på plats klockan 10.00 den dagen så att vi vet hur stort försäljningsbord vi måste ordna.

Vi vill att alla som har något att sälja hör av sig, antingen via mejl till Pungpinans styrelse eller via telefon 0763056082 eller via FB-gruppen senast 23 maj men helst till städdagen.

Och självklart kan man också bara komma och shoppa loss!


Leave a comment

Viktig information

Som ni vet är det inte längre tillåtet att elda på lotten. Därför har stadsdelen lovat att hämta det trädgårdsavfall som vi inte kan kompostera på lotten. OBS – det är bara trädgårdsavfall, inga gamla brädor, stolar, plastpåsar eller liknande. 
Hämtning kommer att ske i början av veckan 19, den 7 maj, alltså efter den vecka vi normalt hade eldat.
Styrelsen kommer att märka upp ett område på parkeringen där detta kan läggas och ber alla hjälpas åt så att det inte förvandlas till en soptipp.
Städdagen håller vi den 20 maj – samling vid parkeringen kl 11.00. Som alla vet är det varje medlems skyldighet att hålla gången utanför ens egen lott fri från ogräs. Vi vill att alla rensar sina gångar INNAN städdagen i år. På städdagen kommer vi bland annat hjälpas åt att köra ut nytt grus till de gångar som är rensade. Så rensa gången om du du vill ha nytt grus.
Vi har även andra uppgifter men detta är vår huvuduppgift i år, att göra våra gångar fina igen. Viktigt att alla som kan kommer på städdagen så att vi kan genomföra denna Pungpinan make-over.
Det är stadsdelen som även här ställer upp och sponsrar oss med grus.
Vi vet att många efterfrågat container, styrelsen tittar på olika priser nu och kommer att försöka hyra en sådan förutsatt att det finns utrymme i budgeten men det blir något senare. Vi har också kontakt med stadsdelen angående sommararbetare som kan hjälpa oss att snickra nya lådor, då kan man köpa en sådan till självkostnadspris. Vi återkommer med information om detta.
Vattnet ska sättas på denna vecka (v17), de hade glömt bort oss….


Leave a comment

Vi får lov att ha tunnel på lotten!

Som vi nämnde på årsmötet är odlingstunnlar nu tillåtna på prov i Skarpnäcks stadsdel. Dock gäller ett antal regler för detta. Läs igenom dessa och framförallt, kom ihåg att ni måste prata med era grannar och kontakta styrelsen innan ni sätter upp en tunnel.
Tillståndet gäller bara växthustunnlar som är tillverkade för just detta ändamål, inga andra strukturer. Vi vet att det är svårt att hitta en tunnel som bara är 190 cm hög, men då får man försöka gräva ner den lite.
Det här är vad vi har att förhålla oss till. Se till att uppfylla kraven annars blir vi av med tillståndet lika fort som man hinner säga tunnel!
”-På odlingslott får uppföras fabrikstillverkad odlingstunnel med rör av aluminium som täcks av plast godkänd för odling, plasten skall företrädesvis vara vit/transparent
-Uppförande av tunnel ska ske i samråd med styrelsen som måste godkänna placering och storlek.
-Tunneln får ej uppföras så att den skuggar grannars lott.
-Tunneln får ej uppföras så att den blockerar siktlinjer, utsiktspunkter eller insyn till lotten.
-Maximal storlek på tunneln får vara 10% av lottens yta men som mest 8 kvadratmeter.
-Maximal höjd på tunneln får vara 190 cm.
-Tunneln får endast användas till odling.”