Pungpinans odlingslotter


Leave a comment

Grillning på Pungpinan

Vi har i år blivit uppgraderade från “parkmark” tilll “koloniträdgårdar”. Det innebär att vi får lov att grilla på området under vissa förutsättningar när eldningsförbud annars råder. Så här skriver Länsstyrelsen:
”Vi jämställer fritidsträdgårdar, dvs odlingslotter där det inte finns några stugor med koloniträdgårdar. Dvs du får grilla på din odlingslott-kolonilott om det inte finns risk för eldspridning till skog och mark utanför ”kolonilotten”.
Det är tillåtet att grilla på egen tomt (lott) i grill eller annan anordning för matlagning. Anordningen ska vara utformad så att det inte finns risk för brandspridning, till exempel genom att stå på ett brandsäkert underlag. Även om grillen välter skall den inte kunna starta någon brand. Grusat underlag, asfalt eller stenplattor är brandsäkert underlag.”
Viktigt:
Använd kol och/eller briketter när ni grillar (inte ved, grenar, kvistar, papper eller något annat).
Använd inte tändvätska när ni tänder grillen – det finns flera miljövänliga alternativ idag.
I övrigt är det sunt förnuft och gott omdöme som gäller.
Ha en fortsatt härlig sommar! // Styrelsen