Pungpinans odlingslotter

Grillning på Pungpinan

Leave a comment

Vi har i år blivit uppgraderade från “parkmark” tilll “koloniträdgårdar”. Det innebär att vi får lov att grilla på området under vissa förutsättningar när eldningsförbud annars råder. Så här skriver Länsstyrelsen:
”Vi jämställer fritidsträdgårdar, dvs odlingslotter där det inte finns några stugor med koloniträdgårdar. Dvs du får grilla på din odlingslott-kolonilott om det inte finns risk för eldspridning till skog och mark utanför ”kolonilotten”.
Det är tillåtet att grilla på egen tomt (lott) i grill eller annan anordning för matlagning. Anordningen ska vara utformad så att det inte finns risk för brandspridning, till exempel genom att stå på ett brandsäkert underlag. Även om grillen välter skall den inte kunna starta någon brand. Grusat underlag, asfalt eller stenplattor är brandsäkert underlag.”
Viktigt:
Använd kol och/eller briketter när ni grillar (inte ved, grenar, kvistar, papper eller något annat).
Använd inte tändvätska när ni tänder grillen – det finns flera miljövänliga alternativ idag.
I övrigt är det sunt förnuft och gott omdöme som gäller.
Ha en fortsatt härlig sommar! // Styrelsen

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s