Pungpinans odlingslotter

Om Pungpinan

Pungpinans fritidsträdgårdar bildades 1985. Området består av 172 odlingslotter, lotterna är i regel 100 kvm stora, utom ett fåtal som är ca 120 kvm och ett par som är mindre.

Du hittar oss utmed gamla Tyresövägen, granne med Skarpnäcks sportfält. Närmaste busshållplats är Skarpnäcks Koloniområde, närmaste T-bana är Skarpnäck.

Det kostar 700 kronor om året att arrendera en lott hos oss och avgiften ska betalas in till

plusgiro 32 06 65–3 senast 1 april varje år.

Du når oss på mail: pungpinansfritidstradgardar@gmail.com

Styrelsen 2019 består av följande personer och ansvarsområde:

Katja Jassey: ordförande, lott 134

Ulrika Lindblad: sekreterare, lott 141

Reazul Huq: kassör, lott 113

Faiza Dabash: sociala aktiviteter, lott 100

Lena Lundgren: information, lott 65

Bo Mattsson: vatten, redskap, utrustning, lott 61

Anders Åberg: vatten, redskap, utrustning, lott 129

Anna Diop:medlemsregister, visningar,  lott 64

Karin Sandström, suppleant, lott 49

 

 

 

 

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s