Pungpinans odlingslotter


Leave a comment

Öppet-hus-dagen 27 maj 2018

Vilken härlig dag det blev! Hela grusplanen vid B-huset fylldes av köp- och säljglada människor, solen sken och Khamlin bjöd på ett pop-up café med fantastiska bakverk.

 


Leave a comment

Invasiva växter

Svenska Naturvårdsverket har upprättat en så kallad ”svart lista” över växter som är mindre önskvärda på grund av sitt intensiva växtsätt. De här växterna kan behöva bekämpas, eller till och med utrotas helt, eftersom de annars hotar att ta över naturområden och därmed hota mångfalden. På Pungpinan finns flera av dessa växter men framför allt  Kanadensiskt Gullris, Lupin och Parkslide. Vi uppmanar alla att avstå från nyplantering av dessa tre sorter. Ni som har dem på era lotter och inte kan tänka er att gräva upp dem – se till att i god tid klippa av fröställningarna så att de inte sprids ytterligare.

 

Solidago canadensis Goldkind kanadanpiisku Lupinus-polyphyllus-1 blogger-image--448957696